Obchodné podmienky

Zaregistrovanie zákazníka


V našom e-shope môžete nakupovať bez registrácie ale aj  po zaregistrovaní. Zaregistrovaním  získate:

nakupovanie so zľavami

informácie o stave vybavovania Vašich objednávok

prehľad o predošlích objednávkach


Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené ako "Cena". Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH (20% - presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre). Akciové ceny sú platné od zobrazenia ,,AKCIOVA CENA" až do zrušenia tohto zobrazenia,alebo do vypredania zásob.  Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Objednávanie tovaru


Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie o prijatí objednávky do systému. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu a spôsob doručenia.

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na tlačidlo ,,pridať do košíka" pri príslušnom produkte, a tento produkt bude následne vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (košík, kasa) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná v sekcii ,,STRANKA UŽÍVATEĽA "  a následne ,,MOJE OBJEDNAVKY" , do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení.


Dodacie lehoty


Dodacia lehota je počas sezony tj od 1.5-31.9 štandartne pracovných 5-10dní od objednania, do tejto doby (balík odovzdáme kurierskej službe, balík je do 24 od odoslania na Vašej adrese, samozrejme v pracovných dňoch).Mimo sezóny tj. 31.9-1.5 môže byť doba dodania až do 14dní. Pri jej určovaní vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností (predaj od roku 2006),ako aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov. V ponuke máme takisto diely a tovar, pri ktorých je dostupnosť ťažšia alebo neistá ,v takých prípadoch sa môže stať, že produkt nakoniec nebudeme vedieť dodať, aj keď je možné si ho objednať. Ak si objednáte tovar,ktorý dodávateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom). Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.


Spôsob dodania tovaru


Tovar posielame kurierskou spoločnosťou GLS formou dobierky. Cena prepravného je štandartne 5€ (prípadne ak to nieje uvedené inak). Tovar je možné vydzvihnúť po dohode aj v Banskej Bystrici.

Ak vám tovar alebo oznámenie nebolo doručené ani do 48h po našom e-maili, resp. SMS o expedícii, prosím kontaktujte nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

Spôsob platby

dobierka

prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry (iba firmy a organizácie a faktúry nad 300€)

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu shop@motozone.sk.


Iné poplatky ani balné neúčtujeme


Záručná doba


Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. 

V prípade kratšej doby kontaktujeme kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a tovar expedujeme až po jeho súhlase. 

Montáž dielov zverte do rúk odborného servisu, pri posudzovaní Vašej reklamácie vyžadujeme doklad o montáži v odbornom servise.


Náš spoločnosť LL Group s.r.o. ručí zákazníkovi za:

dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom

dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený

dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak


LL Group s.r.o. nenesie zodpovednosť za:

oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!


Stornovanie objednávky


Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte (kontakty) a uveďte číslo Vašej objednávky. 


Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.


V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Storno objednávky zo strany kupujúceho 


V prípade stornovania objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. 

Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru 'na objednávku', ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru prišlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


Reklamovanie tovaru (Reklamačný poriadok) a vrátenie tovaru


Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu shop@motozone.sk

alebo telefonicky v pracovné dni na 0908 16 77 80.


Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. 

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte (kontakty). Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite.

prosím na adresu LL Group s.r.o. Na Záhumnie 50, 97637 Hrochoť.

Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa,  a s  popisom závady.

 


Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. 

O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.


Vrátenie tovaru


Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z.) právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:


V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.


Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.


Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia,

ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy

Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.


Tovar je nutné zaslať na adresu LL Group s.r.o. Na Záhumnie 50/23, 97637, Hrochoť. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom.

Príslušnú sumu za vrátený tovar Vám môžeme kompenzovať:

poskytnutím poukážky na zľavu, ktorú môžete použiť pri ďalšom nákupe u nás,zaslaním sumy, ktorú ste zaplatili za tovar na Vami určený účet do 15 dní.Do balíka priložte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem.


Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:


tovar je mechanicky poškodený

tovar bol rozbalený a má známky používania

tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva)V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.


Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme.


Prajeme vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode!


Používanie materiálov zo stránky


© 2006-2014 LL Group , s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od LL Group  s.r.o. zakázané.


Ochrana súkromia a osobných údajov


Prevádzkovateľom internetového obchodu scooter-tuning.sk, motozone.sk, pinktown.sk, gurtneu.eu  (ďalej len "Obchod") LL Group s.r.o. Povstalecká cesta 10, 97409 Banská Bystrica IČO:44 051 379  IČ DPH:SK 202 256 1233. Chránime Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z ochrane osobných údajov v informačných systémoch. My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Pred nakupovaním v obchode nieje potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)

Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)

voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)

voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)

ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)


Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie ,,Stránka užívatela" . V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zneaktívnené.


V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.


Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).


Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke nášho eshopu, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti ,,Stránka užívatela" v sekcii ,,Upraviť profil"

Vaše údaje osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie) či niektorí vydavatelia a dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli aktualizácií produktov, registrácia členských kariet v systéme poskytovateľa, atď.). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.


predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.